Infografika w pozycjonowaniu stron

/ / Blog
infografika SEO

Infografika w pozycjonowaniu stron

Zapewne buszując w Internecie nieraz spotkałeś się z infografiką oraz znasz określeniem „obraz jest wart tysiąca słów”, ale czy zastanawiałeś się co to właściwie znaczy? Infografika to obraz, który łączy w sobie dane oraz wzornictwo graficzne. Służy nie tylko jednostkom jako ciekawa forma pozyskania informacji, ale również całym organizacjom, które poszukują sposobu na zwięzłe przekazanie komunikatów swoim odbiorcom. W bardziej formalnej definicji spotykamy się ze stwierdzeniem, iż jest to wizualizacja myśli lub danych, mająca na celu przekazanie odbiorcy złożonej informacji w taki sposób, aby można je było łatwo przyswoić i zrozumieć. Tworzenie oraz publikacja infografiki nazywana jest wizualizacją danych, projektowaniem informacji lub architekturą informacji, a wg Brytyjskiego designera infografika to nic innego jak „grafika objaśniająca”. To prosty sposób jak szybko i ciekawie przekazać dużą dawkę wiedzy.

pozycjonowanie stron internetowych

Źródło: „Infografiki. Praktyczne zastosowanie w biznesie” Mark Smiciklas

Taka forma przekazu nie służy jedynie komunikacji z odbiorcami zewnętrznymi, ale pełni również ważną rolę w komunikacji wewnętrznej. Zanim więc zdecydujesz w jaki sposób wykorzystać infografikę, skup się na informacji, które chcesz w niej zawrzeć. Oto kategorie, do których przyporządkować można informację biznesowe:

– statystyki – dane wyrażone wskaźnikami sprzedaży, przychodu, badania rynku oraz sondaże,

– procesy – obsługa klienta, produkcja, lejek sprzedaży, logistyka, nowi klienci,

– myśli – teorie, ideologie, koncepty,

– chronologia – historia, harmonogramy, chronologia zdarzeń,

– geografia – lokalizacja, podział regionalny,

– skład – elementy składowe, listy, komponenty,

– hierarchia – struktura organizacyjna oraz zapotrzebowanie,

– relacje – ludzie, usługi, produkty, relacje wewnętrzne oraz zewnętrzne,

– osobowość – kultura organizacyjna.

Przekazywanie swoich idei i informacji za pomocą infografiki pozwala na stworzenie informacyjnego pomostu pomiędzy firmą a odbiorcą. Może to korzystnie wpłynąć na pierwsze wrażenie potencjalnego odbiorcy, które często jest kluczowym i decydującym o przyjęciu się np. materiałów promocyjnych. Wizualizacja danych usprawnia również przekaz wiedzy wewnątrz organizacji.

Podstawowe korzyści infografiki:

– wysoki stopień zrozumienia informacji, pomysłu, koncepcji,

– rozwój myślenia krytycznego oraz kreatywności opracowywania i organizowania pomysłów,

– większy stopień zapamiętywalności informacji.

Szacując, że wzrokowcy stanowią ok. 65% ogółu naszego społeczeństwa, infografika staje się poważnym narzędziem komunikacyjnym. Konsumenci lubią przedstawianie statystyk właśnie w takiej formie. Jest to o tyle przyjazne dla odbiorcy, że pozwala na oszczędność czasu i szybkie przyswojenie dużej ilość informacji. Jest również o wiele bardziej atrakcyjne niż np. tabela ze statystykami. Dobrze jest podpisać daną infografikę znacznikiem alt ponieważ znacznie ułatwi to pozycjonowanie strony internetowej i pomoże wprowadzić naszą infografikę do indexu wyszukiwarki. Nie wątpliwie warto stosować infografiki wzbogacają one stronę internetową i porządkują przekaz informacji dostarczając go w łatwy do zapamiętania sposób.

Opracowane na podstawie: „Infografiki. Praktyczne zastosowanie w biznesie” Mark Smiciklas.

Nasze frazy: Infografika, co daje infografika, infografika w pozycjonowaniu stron internetowych, seo infografika

[:]